Sign In
X

SIG Långtidssjuka ätstörningspatienter (Severe and Enduring Eating Disorders, SEED) är en grupp för oss som är intresserade att diskutera och fördjupa kunskaper kring behandling och bemötande av långtidssjuka patienter.

Det kan t ex vara:

 • Hur många gånger kan vi erbjuda samma behandling till en patient som varit sjuk i många år?
 • Vad innebär det att vara långtidssjuk? Hur många år ska patienten ha varit sjuk?
 • Vilken vård/behandling behöver de?
 • Erfarenheter av att jobba med långtidssjuka
 • Medicinska frågor? Vilken påverkan på kroppen har lång tid med ätstörning orsakat?
 • Samsjuklighet
 • Tandskador
 • Intyg och utlåtande
 • Familjen kring en långtidssjuk patient
 • När patienten blir så dålig att heldygnsvård trotsallt behövs – hur bör vi tänka då?
 • Lev med din ätstörning….
 • Sammarbeten med kommun och andra aktörer
 • Sysselsättning och daglig verksamhet

 

Det finns en Facebook-grupp ”SEED SIG” där vi uppdaterar med information och kan komma i kontakt med varandra.

Välkomna att komma med frågor och förslag och kom gärna med som medlem i gruppen! Det finns mycket att lära!

Kontaktperson:
Lisa Brask, Stockholms centrum för ätstörningar