Sign In
X
Sanna Aila Gustafsson
Ordförande

Sanna är socionom, legitimerad psykoterapeut och klinisk forskare. Hon arbetar halvtid kliniskt  på ätstörningsenheten Eriksbergsgården i Örebro, och på resterande tid jobbar hon med handledning och forskning på Universitetssjukvårdens forskningsenhet inom Region Örebro län.

sanna.aila-gustafsson@regionorebrolan.se

Rikard Wik
Sekreterare, vice ordförande

Leg. psykolog och mindfulnessinstruktör. Verksam vid Capio Ätstörningscenter AB i Varberg sedan 2002. Arbetar främst med individuella samtal och med mindfulnessträning i grupp. Delaktig i att utveckla behandlingskoncept.

rikard.wik@capio.se

Anna Lundberg
Kassör

Anna Lundberg, leg dietist vid ätstörningsenheten Örebro sedan 2020. Arbetar heltid med ätstörningar och i mina arbetsuppgifter ingår bland annat besök med patienter med fokus på maten och ätandet, telefonrådgivning med nyanmälan av nya patienter, ungdomsbedömningar och dagvård för ungdomar.

Sara Norring
Webbmaster

Beteendevetare. Jobbar som registerkoordinator för Riksät, nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling, samt koordinator för Stepwise. Projektledare för FEDiCS.

sara.norring@ki.se 

André Lange
Ledamot

Barn- och ungdomspsykiater och doktorand. Arbetar på Region Skånes ätstörningscentrum i Lund samt doktorand vid Lunds Universitet med en långtidsuppföljningsstudie om svår ätstörning med tidig debut. 

segla.lange@gmail.com

Jakobs Anna Danielsson
Ledamot, SEDS representant i NEDS

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut med PDT-inriktning. Arbetar på MHE-kliniken i Mora sedan 2003. Fördjupade kunskaper om komorbiditet med ätstörningar och komplex traumatiserande, neuropsykiatriska svårigheter.

anna@mhekliniken.se

Martine Köck
Ledamot

Specialistpsykolog och handledare i IPT. Arbetar på Anorexi-Bulimimottagningen/SU på Östra sjukhuset i Göteborg, främst gentemot avdelningen med behandling, bedömning, samordning och personalhandledning. Ingår i BUP-klinikens samordnande psykologgrupp vars uppdrag är att befrämja psykologernas specialistutbildning.

Diana Lyrholm Ringborg
Suppleant

Jag är utbildad sjuksköterska, leg psykoterapeut KBT , handledare , yogainstruktör samt har en fil kand. Sedan 25 år tillbaka har jag arbetat med ätstörningsbehandling. Först på Videgården i Linköping och sedan 2010 driver jag NIDIRI psykoterapi. Vi arbetar med samtalsbehandling där jag har klienter med ätstörningsproblematik. Jag handleder ätstörningsenheter och ger föreläsningar. Jag har ett flertal styrelseuppdrag och arbetar även med internationella uppdrag.

info@nidiri.se

Raymond Valdes
Suppleant, SEDS representant i AED

Skötare, sociolog, leg psykoterapeut och handledare/lärare i psykoterapi.

Arbetat med ätstörningar sedan början av 90 talet och jobbar idag deltid på Stockholms Centrum för Ätstörningar. Jobbar i huvudsak med barn/ungdomar och deras familjer.