Sign In
X
Sanna Aila Gustafsson
Ordförande

Sanna är socionom, legitimerad psykoterapeut och klinisk forskare. Hon arbetar halvtid kliniskt  på ätstörningsenheten Eriksbergsgården i Örebro, och på resterande tid jobbar hon med handledning och forskning på Universitetssjukvårdens forskningsenhet inom Region Örebro län.

sanna.aila-gustafsson@regionorebrolan.se

Rikard Wik
Sekreterare, vice ordförande

Leg. psykolog och mindfulnessinstruktör. Verksam vid Capio Ätstörningscenter AB i Varberg sedan 2002. Arbetar främst med individuella samtal och med mindfulnessträning i grupp. Delaktig i att utveckla behandlingskoncept.

rikard.wik@capio.se

Anna Lundberg
Kassör

Anna Lundberg, leg dietist vid ätstörningsenheten Örebro sedan 2020. Arbetar heltid med ätstörningar och i mina arbetsuppgifter ingår bland annat besök med patienter med fokus på maten och ätandet, telefonrådgivning med nyanmälan av nya patienter, ungdomsbedömningar och dagvård för ungdomar.

Sara Norring
Webbmaster

Beteendevetare. Jobbar som registerkoordinator för Riksät, nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling, samt koordinator för Stepwise. Projektledare för FEDiCS.

sara.norring@ki.se 

Maria Stefansson
Ledamot, representant i NEDS

Avdelningschef på Barn-och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten samt på Barn-och ungdomspsykiatrisk ätstörningsavdelning NHV på Akademiska sjukhuset i Uppsala sen 2022. Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri och har arbetat med patienter ätstörningar inom heldygnsvård och öppenvård i Västmanland sen 2007.

Raymond Valdes
Ledamot, SEDS representant i AED

Skötare, sociolog, leg psykoterapeut och handledare/lärare i psykoterapi.

Arbetat med ätstörningar sedan början av 90 talet och jobbar idag deltid på Stockholms Centrum för Ätstörningar. Jobbar i huvudsak med barn/ungdomar och deras familjer. 

André Lange
Ledamot

Barn- och ungdomspsykiater och doktorand. Arbetar på Region Skånes ätstörningscentrum i Lund samt doktorand vid Lunds Universitet med en långtidsuppföljningsstudie om svår ätstörning med tidig debut. 

segla.lange@gmail.com

Anne-Charlotte Wiberg
Suppleant

Anne-Charlotte Wiberg är socionom, legitimerad psykoterapeut och doktorand. Hon arbetar på Stockholms centrum för ätstörningar och är doktorand vid Karolinska Institutet med fokus på digitala interventioner för ätstörningar.

Anne-Line Solberg
Suppleant

Specialistpsykolog och TF avdelningschef på Sahlgrenska  Universitetssjukhuset i Göteborg, med ansvar för BUP sluten-och mellanvård samt Ätstörningscentrum barn och unga vuxna. Har arbetat på Ätstörningscentrum sedan 2008. Erfarenhet med klinisk arbete och ledning i både sluten-och öppenvård samt metod- och verksamhetsutveckling, de senaste åren med stor vikt på digitalisering.