Sign In
X

Ätstörningar är en vanlig och allvarlig sjukdom som leder till stort lidande för drabbade och dess anhöriga och man uppskattar idag antalet i Sverige som har en diagnosticerbar ätstörning till minst 100 000. Hur många som lider av lindrigare former av problematiken är inte känt.

Trots både ökad uppmärksamhet och större satsningar på vårdresurser under de senaste åren är kunskaperna om orsakerna bakom ätstörningar, hur vanliga de är och hur de bäst behandlas, fortfarande bristfälliga.

För att skapa ett forum för kunskapsutbyte och samarbete kring kliniska frågor, metodutveckling och forskning bildade en grupp kliniker och forskare 1993 en intresseförening för personer som professionellt arbetar med ätstörningar, Svenska Anorexi/Bulimi Sällskapet (SABS). 2015 bytte SABS namn till Svenska ätstörningssällskapet (förkortat SEDS, efter den engelska beteckningen Swedish Eating Disorder Society). 

SEDS ordnar årligen medlemsmöten med föreläsningar, seminarier och workshops. Läs mer om medlemsmötena här.

SEDS är också ett av fem nationella sällskap som tillsammans utgör Nordiska Sällskapet för Ätstörningar. Det nordiska sällskapet arrangerar vartannat år den Nordiska Kongressen om Ätstörningar i någon av medlemsländerna. Läs mer om Nordiska Sällskapet här. SEDS är också medlem i ECED (European Counsil on Eating Disorders) och AED (Academy of Eating Disorders).

Alla som yrkesmässigt arbetar med behandling av och/eller forskning om ätstörningar kan bli medlemmar i SEDS. Läs mer om medlemskap här.

Ordförande i SEDS är Sanna Aila Gustafsson. Läs mer om styrelsens medlemmar här.

SEDS organisationsnummer: 802018–0389