Sign In
X

Intressegrupp för personer som är intresserade av att arbeta med CFT och andra compassionfokuserade terapimetoder vid ätstörningsbehandling. 

Syfte och mål: 
Att utbyta kunskap och erfarenheter samt främja samarbete mellan olika enheter/personer som arbetar/vill börja arbeta med compassionfokuserade metoder inom ätstörningsbehandling. Målet är också att sprida kunskap samt främja utveckling/forskning inom området. 

Kontaktperson:

Annica Carlsson
M.H.E. Kliniken, Mora
annica@mhekliniken.se

Övriga medlemmar:

Sanna Aila Gustafsson
Ätstörningsenheten Eriksbergsgården, Örebro

Anna Danielsson
M.H.E. Kliniken, Mora

Johanna Levallius
Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS), Karolinska Institutet, Stockholm

Suzanne Petersson
AnorexiBulimiCenter, Kalmar

Katarina Lindstedt
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Örebro