Sign In
X

Kroppsinriktad behandling

Sedan tidigare har ett 40-tal personer aktiva i behandling av personer med ätstörning, diskuterat behandlingsprinciper, förmedlat kunskaper i området mm.
Denna SIG önskar en utveckling av hemsidan för att kunna förflytta sin maillista till denna plattform.
Maillista med nu aktiva deltagare, se nedan (ej ännu bifogad, kontakta SEDS för info tillsvidare).

Kontaktperson Kroppsinriktad behandling
Gunhild Kjölstad, region Skåne/Lund.
gunhild.kjolstad@skane.se