Sign In
X

” Interpersonella perspektiv på ätstörningsbehandling”

 

Denna intressegrupp är tänkt att rikta sig till den som är intresserad av Interpersonell psykoterapi, IPT och relationella perspektiv inom fältet ätstörningsbehandling.

Gruppens syfte är att vara ett nätverk för ätstörningsbehandlare med IPT kompetens, och andra med intresse för relationella perspektiv på ätstörningsbehandling, som kan sprida kunskap och utbyta erfarenheter inom utvecklingen inom relationellt inriktad psykoterapiforskning och praktik.

 

Resurspersoner: Sanna Aila Gustafsson, Malin Bäck, Karolin Lindberg