Sign In
X

GRÄS – Graviditet och Ätstörning – är ett nätverk av forskare och kliniker med intresse samt kunskap om ätstörningar i samband med graviditet, småbarnstid och amning.

Syfte: Syftet med GRÄS är att dela erfarenhet och kunskap, utifrån specialintresse ätstörningar i samband med graviditet, amning och småbarnstid, mellan kliniker och forskare nationellt och även internationellt.

Målsättning: En grund för utveckling av vård och forskning är att samverka dem båda emellan. Ett mål för GRÄS är att fortsatt skapa nätverk och bygga broar mellan olika enheter och institutioner för att bidra till utveckling av vården för den kvinna som faller inom ramen för GRÄS.

Kontaktperson: Cecilia Brundin Pettersson, Nutritionist, fil.mag. Ätsamkoordinator/Behandlingsass. Dala ABC, Falun
ceciliabrundinpettersson@gmail.com

Övriga medlemmar i GRÄS:

Medlemmar GRÄS 2020