Sign In
X

Valberedningen består av:

Katarina Lindstedt (katarina.lindstedt@regionorebrolan.se).
Lena Westin (lena@hagenfesten.se).

Revisorerna är Gunhild Kjölstad (gunhild.kjolstad@skane.se) och Stina Löf (stina.lof@regionorebrolan.se).

.