Sign In
X

Valberedningen består av:

Katarina Lindstedt (katarina.lindstedt@regionorebrolan.se).
Annica Carlsson (annica@mhekliniken.se)

Revisorerna är Gunhild Kjölstad (gunhild.kjolstad@skane.se) och Karin Drakenberg (karin.drakenberg@vgregion.se).

.