Sign In
X

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som trädde i kraft 25 maj vill vi informera om varför och hur vi hanterar personuppgifter (t.ex. namn, epost, telefonnummer) Vi samlar uppgifterna för att kunna skicka ut information om våra aktiviteter.

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har rätt att begära att vi ska radera alla personuppgifter om dig. Du har rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten. Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs ovan. Dina personuppgifter raderas när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Om du inte vill att vi har ditt namn kvar i vårt medlemsregister var vänlig att meddela det i samband med kontakt, eller genom att höra av dig till oss. Vårt kontaktformulär hittar du här: http://www.seds.se/kontakt/.

Personuppgiftsansvarig är ordförande Sanna Aila Gustafsson, sanna.aila-gustafsson@regionorebrolan.se.