Sign In
X

Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) arbetar för att öka kvaliteten i vården för ätstörningar genom att aktivt söka ny kunskap och sprida information om ätstörningar.

[Kategori: Sverige ]
Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling. [Kategori: Sverige ]

Riksföreningen Frisk och Fri är en ideell förening med syfte att sprida information och genomföra aktiviteter för att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga, arbeta förebyggande inom området och påverka för bättre vård.

[Kategori: Sverige ]

Föreningen SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.

[Kategori: Sverige ]

Sveriges största stödorganisation för tjejer startade 1998 och är idag en efterfrågad aktör i frågor som rör tjejers psykiska hälsa.

[Kategori: Sverige ]