Sign In
X

Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser (NKNS) er opprettet etter initiativ fra Sosial- og helsedirektoratet.

[Kategori: Norge ]

NorSpis har som mål å bidra til å utvikle, forbedre og kvalitetssikre utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. Registeret vil også gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin kliniske virksomhet.

[Kategori: Norge ]