Sign In
X

Austrian Society on Eating Disorders omfattar alla akademiska och kliniska professioner i Österrike i arbetet med att förbättra tidig upptäckt, behandling, prevention och forskning om ätstörningar, liksom i utvecklingen av hälsopromotion avseende ätbeteende, kroppsupplevelse och självbild för att minska insjuknandet i ätstörningar.

[Kategori: Europa ]

Deutschen Gesellschaft für Essstörungen stödjer och sprider såväl vetenskap och forskning som deras användning för prevention, diagnostik och behandling av ätstörningar. Sällskapet är en kristallisationspunkt för forskning och lobbyist för behoven hos patienter och deras anhöriga.

[Kategori: Europa ]

European Council on Eating Disorders är ett informellt, multidisciplinärt nätverk av människor från hela Europa som arbetar med ätstörningar i olika sammanhang.

[Kategori: Europa ]