Sign In
X
Välkommen till Svenska Ätstörnings­sällskapet!

Ätstörningar har blivit allt mer uppmärksammade under de senaste årtiondena och man uppskattar idag antalet personer i Sverige som någon gång under sin livstid drabbas av diagnosticerbar ätstörning till minst 200.000.

Svenska Ätstörningssällskapet (Swedish Eating Disorder Society, SEDS) är en professionell intresseförening för människor som arbetar med ätstörningar. Våra syften är att förbättra vården genom kunskapsutbyte kring kliniska frågor, metodutveckling, forskning och samarbete mellan behandlingsenheter. SEDS ordnar årligen medlemsmöten med föreläsningar och workshops. Läs om möten, medlemskap och annat under flikarna ovan.