Sign In
X
Sanna Aila Gustafsson
Ordförande

Sanna är socionom, legitimerad psykoterapeut och klinisk forskare. Hon arbetar halvtid kliniskt  på ätstörningsenheten Eriksbergsgården i Örebro, och på resterande tid jobbar hon med handledning och forskning på Universitetssjukvårdens forskningsenhet inom Region Örebro län.

sanna.aila-gustafsson@regionorebrolan.se

Rikard Wik
Sekreterare, vice ordförande

Leg. psykolog och mindfulnessinstruktör. Verksam vid Capio Ätstörningscenter AB i Varberg sedan 2002. Arbetar främst med individuella samtal och med mindfulnessträning i grupp. Delaktig i att utveckla behandlingskoncept.

rikard.wik@capio.se

Katarina Lindstedt
Kassör

Fil. dr, beteendevetare och steg 1-terapeut. Arbetar som behandlare på Ätstörningsenheten i Örebro och som forskare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län. Forskningsområden av intresse är registerstudier och kvalitativ metod inom ätstörningsområdet, samt ungdomar med restriktiv ätstörning.

katarina.lindstedt@regionorebrolan.se

Sara Norring
Webbmaster

Beteendevetare. Jobbar som registerkoordinator för Riksät, nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling, samt koordinator för Stepwise. Projektledare för FEDiCS.

sara.norring@ki.se 

Jakobs Anna Danielsson
Ledamot, SEDS representant i NEDS och AED

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut med PDT-inriktning. Arbetar på MHE-kliniken i Mora sedan 2003. Fördjupade kunskaper om komorbiditet med ätstörningar och komplex traumatiserande, neuropsykiatriska svårigheter.

anna@mhekliniken.se

André Lange
Ledamot

Barn- och ungdomspsykiater och doktorand. Arbetar på Region Skånes ätstörningscentrum i Lund samt doktorand vid Lunds Universitet med en långtidsuppföljningsstudie om svår ätstörning med tidig debut. 

Martine Köck
Ledamot

Specialistpsykolog och handledare i IPT. Arbetar på Anorexi-Bulimimottagningen/SU på Östra sjukhuset i Göteborg, främst gentemot avdelningen med behandling, bedömning, samordning och personalhandledning. Ingår i BUP-klinikens samordnande psykologgrupp vars uppdrag är att befrämja psykologernas specialistutbildning.