Sign In
X
Sanna Aila Gustafsson
Ordförande

Sanna är socionom, legitimerad psykoterapeut och klinisk forskare. Hon arbetar halvtid kliniskt  på ätstörningsenheten Eriksbergsgården i Örebro, och på resterande tid jobbar hon med handledning och forskning på Universitetssjukvårdens forskningsenhet inom Region Örebro län.

sanna.aila-gustafsson@regionorebrolan.se

Rikard Wik
Sekreterare, vice ordförande

Leg. psykolog och mindfulnessinstruktör. Verksam vid Capio Ätstörningscenter AB i Varberg sedan 2002. Arbetar främst med individuella samtal och med mindfulnessträning i grupp. Delaktig i att utveckla behandlingskoncept.

rikard.wik@capio.se

Katarina Lindstedt
Kassör

Fil. dr, beteendevetare och steg 1-terapeut. Arbetar som behandlare på Ätstörningsenheten i Örebro och som forskare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län. Forskningsområden av intresse är registerstudier och kvalitativ metod inom ätstörningsområdet, samt ungdomar med restriktiv ätstörning.

katarina.lindstedt@regionorebrolan.se

Sara Norring
Webbmaster

Beteendevetare. Jobbar som registerkoordinator för Riksät, nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling, samt koordinator för Stepwise. Projektledare för FEDiCS.

sara.norring@ki.se 

Marie Kjerstinsdotter
Ordinarie ledamot

Mångårig klinisk erfarenhet inom området både i Danmark och i Skåne. Har arbetat inom vuxenpsykiatrin på Ätstörningsenhet i Lund sedan 1999, både inom slutenvård, dagvård med gruppbehandling och är nu verksam på vuxenmottagning med fokus på terapi/individuella samtal. Mentalskötare med KBT (steg 1, grundutbildad) samt certifierad IPT-terapeut för behandling av ätstörningsproblematik.

marie.kjerstinsdotter@skane.se

Cecilia Pettersson
Ordinarie ledamot

Cecilia är legitimerad dietist och klinisk forskare och arbetar på Anorexi- och bulimienheten vid Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i Göteborg.

cecilia.pettersson@vgregion.se

Jakobs Anna Danielsson
Suppleant

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut med PDT-inriktning. Arbetar på MHE-kliniken i Mora sedan 2003. Fördjupade kunskaper om komorbiditet med ätstörningar och komplex traumatiserande, neuropsykiatriska svårigheter.

anna@mhekliniken.se