Sign In
X
Sanna Aila Gustafsson
Ordförande

Sanna är socionom, legitimerad psykoterapeut och klinisk forskare. Hon arbetar halvtid kliniskt  på ätstörningsenheten Eriksbergsgården i Örebro, och på resterande tid jobbar hon med handledning och forskning på Universitetssjukvårdens forskningsenhet inom Region Örebro län.

sanna.aila-gustafsson@regionorebrolan.se

Rikard Wik
Sekreterare, vice ordförande

Leg. psykolog och mindfulnessinstruktör. Verksam vid Capio Ätstörningscenter AB i Varberg sedan 2002. Arbetar främst med individuella samtal och med mindfulnessträning i grupp. Delaktig i att utveckla behandlingskoncept.

rikard.wik@capio.se

Katarina Lindstedt
Kassör

Beteendevetare och doktorand. Arbetar som behandlingsassistent på Beroendecentrum och som doktorand på Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län. Doktorerar inom ramen för Riksät (Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling) med fokus på ungdomar. 

katarina.lindstedt@regionorebrolan.se

Sara Norring
Webbmaster

Beteendevetare. Jobbar som registerkoordinator för Riksät, nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling, samt koordinator för Stepwise. Projektledare för FEDiCS.

sara.norring@ki.se 

Marie Kjerstinsdotter
Ordinarie ledamot

Mångårig klinisk erfarenhet inom området både i Danmark och i Skåne. Har arbetat inom vuxenpsykiatrin på Ätstörningsenhet i Lund sedan 1999, både inom slutenvård, dagvård med gruppbehandling och är nu verksam på vuxenmottagning med fokus på terapi/individuella samtal. Mentalskötare med KBT (steg 1, grundutbildad) samt certifierad IPT-terapeut för behandling av ätstörningsproblematik.

marie.kjerstinsdotter@skane.se

Cecilia Pettersson
Ordinarie ledamot

Cecilia är legitimerad dietist och klinisk forskare och arbetar på Anorexi- och bulimienheten vid Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i Göteborg.

cecilia.pettersson@vgregion.se

Jakobs Anna Danielsson
Suppleant

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut med PDT-inriktning. Arbetar på MHE-kliniken i Mora sedan 2003. Fördjupade kunskaper om komorbiditet med ätstörningar och komplex traumatiserande, neuropsykiatriska svårigheter.

anna@mhekliniken.se