Sign In
X

SEDS anordnar varje vår ett tvådagars medlemsmöte för samtliga medlemmar. Varannan höst anordnar SEDS även ett höstmöte och vartannat år deltar vi i att arrangera det Nordiska Ätstörningssällskapets återkommande konferens.